Itt vagy:20.BHM-KÁEV Szabályzat

20.BHM-KÁEV Szabályzat


A BÜKKI HEGYI MARATON - KISGYÖRGY ÁDÁM EMLÉKVERSENY

SZABÁLYZATA

 

1.
A résztvevő a futóversenyen való részvételi szándékát a kitöltött nevezési lapnak határidőn belüli elküldésével és a nevezési díj befizetésével jelzi a rendezők felé.

2.
A versenyzők a futóversenyen saját felelősségükre vesznek részt.
A nevezési lap aláírásával a versenyző elismeri, hogy a versenyre felkészült, a részvételre alkalmas állapotban van és nincs tudomása olyan betegségről, mely a versenyen való részvételt akadályozná.

3 .
Nevezési díjat a Rendezőség semmilyen indokkal nem fizet vissza.

Abban az esetben, ha a nevező visszalép a részvételtől, lehetősége van a befizetett nevezési díjat a következő évi versenyre előjegyeztetni, abban az esetben, ha erre vonatkozó igényét 2012.-05.17-ig írásban (e-mail-ben, vagy levélben) bejelenti.
Továbbá lehetőség van arra is, hogy a befizetett nevezési díjat más személynek átadja, akkor, ha ezt 2012.05.17-ig írásban közli azt a rendezőséggel. Az átvevő személy köteles nevezési lapot kiállítani és azt legkésőbb 2012. 05.27-én, 24.00 óráig megküldeni.
A fentiek értelemszerűen alkalmazandók akkor is, ha a nevező az eredeti nevezésétől eltérő versenyszámot választ.
A helyszínen a nevezés módosítására - elsősorban az előre beélesített chipek miatt - NINCS lehetőség!

4.
Kizárásra kerül az a futó, aki rajtszám nélkül, vagy a rajtszámot nem elől viseli, vagy azt részben/ egészen letakarva vesz részt a versenyen.

5.
Kizárásra kerül az a versenyző, akit járművel kísérnek, vagy balesettől eltekintve bármilyen - ideértve a frissítőállomáson kívüli frissítést is - idegen segítséget vesz igénybe.
Frissítőállomások közötti frissítés csak a versenyző által vitt ivóflakonból megengedett.
Azonnali kizárást von maga után bármilyen doppingszer, tiltott teljesítményfokozó használata!

6.
Kizárásra kerül az a futó, aki az általa választott versenytávot nem teljes mértékben a rendezők által kitűzött pályán teljesíti. Szintén kizárják a természetet károsító futót, illetve azt, aki a rendezővel, vagy versenytársaival illetlenül, sportszerűtlenül viselkedik.

7.
Az a futó, aki a versenyt feladta, köteles a rajtszámot levenni, a feladás tényét a pályán tartózkodó rendezővel, vagy a legközelebbi frissítő állomáson közölni.

8.
A verseny egyes rövid szakaszai, nem a forgalom elöl lezárt közúton haladnak. Ezeken a szakaszokon a futók csak a menetirány szerinti bal oldali (a forgalommal szembeni) útpályát, illetve annak padkáját használhatják.
A közúti szakaszokon a versenyzők közlekedését útvonal-biztosítók segítik.

9.
A versenyről a Rendezőség megbízásából készített fénykép, video, film felvétel a Marathon Club tulajdona. Ha ezek közül bármelyik, bármiféle reklám célú felhasználásra kerül, a felvételen szereplőt semmilyen ellenszolgáltatás nem illeti meg.

10.
Az eredményhirdetés, díjátadás a verseny része. Az a versenyző, aki a díjátadáson személyesen nem vesz részt - az esetleges baleset kivételével - később is csak személyesen veheti át díját a rendezőktől, melyet neki kell előzetesen egyeztetnie telefonon, vagy e-mail-en.
A limitidőn túl célba érkező versenyző díjazásban nem részesülhet.

11.
A Marathon Club a nevezési lapon közölt adatokat nyilvántartja, azokat a Bükki Hegyi Maratonnal, illetve a „Maratoni Hétvégével" kapcsolatos információk küldésére felhasználja.
A Club egyéb célú felhasználást, csak előzetes hozzájárulás után valósít meg.

12.
Olvashatatlanul, vagy hiányosan kitöltött nevezési lapot a Rendezőség nyilvántartásba nem vesz, ezzel kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

13.
A versenyen, vitás esetekben az óvás lehetséges. Az óvást legkésőbb az adott versenyszám hivatalos lezárása előtt (eredményhirdetés) 30 perccel írásba kell benyújtani a Versenyigazgatóhoz, 1000 forint óvási díjjal. A felmerült észrevételeket a Rendezőség kivizsgálja és az érintetteknek szóban és/vagy írásban válaszol.