Itt vagy:A BÜKKI HEGYI MARATON - KISGYÖRGY ÁDÁM EMLÉKVERSENY SZABÁLYZATA

A BÜKKI HEGYI MARATON - KISGYÖRGY ÁDÁM EMLÉKVERSENY SZABÁLYZATA


1. A résztvevő a futóversenyen való részvételi szándékát a kitöltött nevezési lapnak határidőn belüli elküldésével és a nevezési díj befizetésével jelzi a rendezők felé.

 

2. A versenyzők a futóversenyen saját felelősségükre vesznek részt. A nevezési lap aláírásával a versenyző elismeri, hogy a versenyre felkészült, a részvételre alkalmas állapotban van és nincs tudomása olyan betegségről, mely a versenyen való részvételt akadályozná.

 

3. Nevezési díjat a Rendezőség semmilyen indokkal nem fizet vissza.
Abban az esetben, ha a nevező visszalép a részvételtől, lehetősége van a befizetett nevezési díjat a következő évi versenyre előjegyeztetni akkor, ha erre vonatkozó igényét
2011-06-15-ig írásban bejelenti.

Továbbá lehetőség van arra is, hogy a befizetett nevezési díjat más személynek átadja, akkor, ha ezt 2011-06-15-ig irásban a rendezőséggel közli. Az átvevő személy köteles nevezési lapot kiállítani és azt legkésőbb 2011-06-17-én 24,00 óráig megküldeni.

A fentiek értelemszerűen alkalmazandók, ha a nevező az eredeti nevezésétől eltérő versenyszámot választ.

A helyszínen a nevezés módosítására - elsősorban az előre beélesített chipek miatt - NINCS lehetőség!

 

4. Kizárásra kerül az a futó, aki rajtszám nélkül, vagy a rajtszámot nem a mellén viselve, azt részben, vagy egészen letakarva vesz részt a versenyen.

 

5. Kizárásra kerül az a versenyző, akit járművel kísérnek, vagy balesettől eltekintve bármilyen - ideértve a frissítőállomáson kívüli frissítést is - idegen segítséget vesz igénybe.
Frissítőállomások közötti frissítés csak a versenyző által vitt ivóflakonból megengedett.
Azonnali kizárást von maga után bármilyen doppingszer, tiltott teljesítményfokozó használata!

 

6. Kizárásra kerül az a futó, aki az általa választott versenytáv nem a rendezők által kitűzött teljes pályáját teljesíti. Szintén kizárják a természetet károsító futót, illetve azt, aki a rendezővel, vagy versenytársaival illetlenül, sportszerűtlenül viselkedik.

 

7. Az a futó, aki a versenyt feladta, köteles a rajtszámot levenni, a feladás tényét vagy a pályán tartózkodó rendezővel, vagy a legközelebbi frissítő állomáson közölni.

 

8. A verseny egyes rövid szakaszai, nem a forgalom elöl lezárt közúton haladnak. Ezeken a szakaszokon a futók csak a menetirány szerinti bal oldali (a forgalommal szembeni) útpályát, illetve annak padkáját használhatják.

A közúti szakaszokon a versenyzők közlekedését útvonal-biztosítók segítik.

 

9. A versenyről a Rendezőség megbízásából készített fénykép, video, film felvétel a Marathon Club tulajdona. Ha ezek közül bármelyik, bármiféle reklám célú felhasználásra kerül, a felvételen szereplőt semmilyen ellenszolgáltatás nem illeti meg.

 

10. Az eredményhírdetés, díjátadás a verseny része. Az a versenyző, aki a díjátadáson személyesen nem vesz részt - az esetleges baleset kivételével - később is csak személyesen veheti át díját a rendezőktől, melyet neki kell előzetesen egyeztetnie telefonon, vagy e-mail-en.

A limitidőn túl célba érkező versenyző díjazásban nem részesülhet.

 

11. A Marathon Club a nevezési lapon közölt adatokat nyilvántartja, azokat a Bükki Hegyi Maratonnal kapcsolatos információk küldésére felhasználja.

Egyéb célú felhasználást, csak előzetes hozzájárulás után valósít meg.

 

12. Olvashatatlanul, vagy hiányosan kitöltött nevezési lapot a Rendezőség nyilvántartásba nem vesz, ezzel kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

 

13. A versenyen, vitás esetekben az óvás lehetséges. Az óvást legkésőbb az adott versenyszám hivatalos lezárása előtt (eredményhirdetés) 30 perccel írásba kell benyújtani a Versenyigazgatóhoz, 1000 forint óvási díjjal. A felmerült észrevételeket a Rendezőség kivizsgálja és az érintetteknek szóban és/vagy írásban válaszol.